WOW! JAPAN

信息

8番らーめん 七尾店

8番らーめん

  • 拉面,面类 (拉面、荞麦面、乌冬面等)

Furukomachi, Nanao-shi, Ishikawa chi 79 926-0031