WOW! JAPAN

信息

しげ寿司

しげ寿司

  • 寿司,生鱼片 / 海鲜,当地/地方菜

1-1-15, Honmachi, Takikawa-shi, Hokkaido 073-0021