WOW! JAPAN

信息

ラーメン山冈家 泷川店

ラーメン山岡家

  • 拉面,饺子

7-1-3, Higashi-1-jo, Sorachibuto, Sunagawa-shi, Hokkaido 073-0101